s620x620_noordhoff_22228_JD4KQLT1Als u achterloopt met betalingen en er ontstaan schulden, dan is het verstandig om alle inkomsten, uitgaven en schulden op een rij te zetten. Zo heeft u een goed overzicht en kunt u bekijken hoe de schulden afbetaald kunnen worden. U kunt bijvoorbeeld kijken welke schuldeiser belangrijk is en het eerste gelost moet worden. Vervolgens kunt u uitstel van betaling aanvragen bij de schuldeisers en afspraken maken over de terugbetaling. Hoe sneller u in actie komt, hoe makkelijker het zal zijn om de achterstallige betalingen alsnog te betalen.

Het kan zijn dat er zo’n grote schuld is dat u er alleen niet meer uitkomt. De rekeningen die u niet kunt betalen, blijven bijvoorbeeld oplopen of de deurwaarder staat op de stoep. Via de kredietbank, maatschappelijk werk of de sociale dienst kunt u dan hulp inschakelen. Een hulpverlener zal samen met u een oplossing zoeken voor de schulden.

Minnelijk traject

Allereerst zal hij of zij proberen een minnelijk traject te starten. Dit betekent dat er direct met de schuldeiser naar een oplossing gezocht wordt. Uiteraard wordt er ook gekeken naar de oorzaak van de schulden, zodat deze in de toekomst voorkomen kunnen worden. Daarnaast wordt er met u gekeken hoe en waarop u kunt besparen. De schuldhulpverlener zal bepalen hoeveel u maandelijks aan aflossing kunt betalen. Aan de hand daarvan worden er afspraken gemaakt met de schuldeisers. Zowel bij schuldbemiddeling (volledig aflossing schuld) als –sanering (de volledige schuld wordt niet helemaal afbetaald) is er spraken van een vrijwillige medewerking vanuit u en de schuldeiser.

ANP-6945530Schuldsanering

Gaat niet iedere schuldeiser vrijwillig akkoord met het voorstel van de schuldhulpverlener, dan zal het wettelijke traject gestart worden via de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). De rechter bepaalt dan hoe de schulden afbetaald gaan worden. Zelf kunt u nooit een verzoekschrift bij de rechtbank indienen, dit loopt altijd via de gemeente. U wordt opgeroepen om in de rechtbank te verschijnen, waar de rechter vraagt om aanvullende informatie. Hierna zal hij beslissen of u in aanmerking komt. De rechter kan dan de schuldeisers verplichten om mee te werken aan het traject. U krijgt een bewindvoerder toegewezen die er op let dat u zich aan de regels van het WSNP houdt. Dit traject duurt tussen de 36 en 60 maanden en hierna worden alle resterende schulden kwijtgescholden.