Beleggingsfonds578Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen met betrekking tot het handelen op de beurs.

Hoeveel geld heb ik nodig om te beleggen?
Er is niet per definitie veel geld nodig om te beleggen. Met veel geld worden enkele duizenden euro’s bedoeld. Er zijn voldoende mogelijkheden om met honderden euro’s te beleggen, bijvoorbeeld via banken of brokers.

Wat is een beleggingsfonds?
Wanneer de inleg van een groot aantal beleggers verdeeld wordt over meerdere beleggingen, wordt er gesproken van een beleggingsfonds. Een fondsbeheerder volgt ontwikkelingen op de markt en kan tussentijds de samenstelling van het fonds aanpassen. Door de spreiding van obligaties en aandelen is het risico voor de belegger kleiner.

Wat is een obligatie?
Beleggen in obligaties betekent dat u geld leent aan een bedrijf of aan de overheid. Na een vooraf afgesproken termijn, ontvangt u de inleg weer terug. In ruil voor de lening krijgt u rente. Afhankelijk van het risico wordt de hoogte van de rente bepaald. Bij een obligatie van de Nederlandse staat loopt u weinig risico, maar is de rente over het algemeen laag. Als een bedrijf of de Staat failliet gaat, bent u de inleg kwijt.

faillietWat gebeurt er met beleggingen als een bedrijf failliet gaat?
Als een bedrijf failliet gaat en u heeft er aandelen gekocht, dan bent u het geld kwijt. Gaat de bank waar u de aandelen onderbrengt failliet, dan worden de beleggingen ondergebracht bij een onafhankelijk bewaarbedrijf.

Wat is de beleggerscompensatieregeling?
Als het bedrijf, zoals een effectenkantoor, waar u een effectenrekening heeft, failliet gaat dan garandeert deze regeling een tegoed tot €20.000. Staat het geld van de beleggingen bij een reguliere bank die failliet gaat, dan valt het geld onder de depositogarantiestelsel.