Food-Broker-Software-1Als je er samen niet uit komt

Het kan altijd gebeuren dat je ontevreden bent met je broker of financieel dienstverlener. Als je er onderling niet meer kunt uitkomen, is het goed te weten waar je eventueel kunt aankloppen.

Alvorens je met een dienstverlener in zee gaat, is het altijd verstandig om eerst te checken of deze bij de brancheorganisaties bekend is en ingeschreven staat. Sommige organisaties hebben behalve een geschillencommissie ook een tuchtcommissie. Beleggers kunnen hun licht opsteken bij:

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

AFM-logoDe AFM controleert de eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Een zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten is een van de belangrijkste aandachtspunten van de AFM. Het toezicht op de Nederlandse financiële markten voert de AFM samen met De Nederlandse Bank (DNB) uit. Financiële dienstverleners moeten een vergunning van DNB of van de AFM hebben, indien zij in Nederland hun activiteiten willen uitoefenen.

De AFM heeft diverse registers die door het publiek via internet geraadpleegd kunnen worden. Het register Beleggingsondernemingen is er een van. In geval van het indienen van een klacht, kun je terecht bij het Meldpunt Financiële Markten voor consumenten.

Deskundigheid Screening en Integriteit (DSI)

dsi_logoVoorheen bekend als Dutch Securities Institute. DSI is een onafhankelijke stichting die in 1999 is opgezet op initiatief van de diverse Nederlandse financiële brancheorganisaties en NYSE Euronext.

De bij deze stichting geregistreerde financiële dienstverleners dienen aan bepaalde eisen van integriteit, deskundigheid en ervaring te voldoen. Het register van DSI is een openbaar register, waartoe iedereen toegang heeft. Via internet kan iedereen het register raadplegen. Dit is Een eenvoudige wijze om bijvoorbeeld uw vermogensbeheerder of beleggingsadviseur te checken. DSI werkt nauw samen met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

KifidBij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening komen uiteindelijk de meeste klachten terecht. Het Kifid behandelt echter alleen klachten van aangesloten dienstverleners. Het register van het Kifid kun je op internet gratis inkijken.

Kifid is aangesloten bij FIN-NET, het internationale samenwerkingsverband tussen financiële klachteninstituten binnen Europa. Dus ook voor klachten over buitenlandse dienstverleners uit andere landen van de Europese Economische Ruimte (EER), kun je bij Kifid terecht.