Na de afgelopen jaren, waarin er louter van economische malaise sprake leek te zijn, komen er van de Amerikaanse beurs in New York nu eens positieve signalen. Afgelopen maand steeg de Dow Jones index daar namelijk naar recordhoogte. Dat is te wijden aan onder andere meevallende macro economische cijfers in Amerika zoals de werkloosheid en het aantal gecreëerde banen. De Dow Jones index liet in de eerste week van november een recordstand zien van 15.761 en leidt met deze notering in cijfers het einde van de recessie in. Maar de vraag is: hoeveel waarde is er te hechten aan deze stand en de macro economische cijfers die daaraan ten grondslag liggen? En zijn er wellicht andere factoren die daar invloed op hebben?

 

Hoogste stand Dow Jones index ooit

USA - Business - Dow Jones Sign

Ondanks dat cijfers op zichzelf niet liegen en het feitelijk correct is om te stellen dat de Amerikaanse economie zich hersteld zijn de redenen waarom dat gebeurt niet beperkt tot werkloosheidscijfers en het aantal gecreëerde banen. Met name de gigantische steunpakketten van de federal reserve bank die na de wereldwijde financiële en krediet crisis zijn ingevoerd om de Amerikaanse economie vlot te trekken, zijn hierbij van belang geweest. De Amerikaanse overheid heeft na 2008 over de jaren heen met meer dan een triljard dollar de eigen economie ondersteund in een poging deze te stimuleren. Dat lijkt nu aan de hand van de stand op de beurs geslaagd te zijn maar roept de vraag op of dit herstel zonder steunpakketten van de federal reserve bank voortgezet gaat worden.

 

Overheidsondersteuning en de toekomst

Met het afbouwen van die federale steunpakketten wordt volgende maand een begin gemaakt. Zo zal de soliditeit van het herstel van de Amerikaanse economie zich moeten bewijzen in de jaren die nog gaan komen. De hoop is er, in sentiment en cijfers dat de Amerikaanse economie het weer op eigen kracht kan doen en zonder al teveel overheidsbemoeienis op stoom zal blijven. Een hoge stand van de Dow Jones index en bemoedigende macro economische cijfers zijn hierbij een stap in de goede directie maar allesbepalend zijn ze niet. Belangrijker zijn de  economische ontwikkelingen in de komende jaren en het benutten van het Amerikaans arbeidspotentieel. Dat in relatie tot het vasthouden van een uiterst minimale economische groei zal van doorslaggevende betekenis zijn.